www.Cricova.biz
RO/MD RU

Администрация

Управление городом осуществляет мэрия. Закон и общественный порядок обеспечивает полицейский участок г. Крикова, подведомственный Комиссариату Полиции с. Рышкань мун. Кишинэу.

Мэрия г. Крикова

Primarul este autoritatea reprezentativă a populaţiei oraşului Cricova şi executivă a consiliului orăşenesc, aleasă prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. Primarul oraşului Cricova este Dl. Valentin GUŢAN. Primaria este o structură funcţională care asistă primarul în exercitarea atribuţiilor sale legale. Consiliul orăşenesc este autoritatea reprezentativă şi deliberativă a populaţiei Cricovei, aleasă în vederea soluţionării problemelor de interes local.

Контакты, карта и подробная информация »